a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

If you’re looking for a Native breed which is versatile, productive, economic and produces exceptional meat – the Llanwenog is a must.

Os ydych chi’n chwilio am frid cynhenid sydd yn amlbwrpas, yn gynhyrchiol, yn rhad i’w cadw ac yn cynhyrchu cig o’r safon uchaf yna’r ddafad Llanwenog yw’r ddafad ichi.

We are proud of the feedback we receive
Yr hyn a ddywedir wrthyn ni - mae pawb wrth eu boddau

Charles Horton, Commercial Farmer

“Consistently have twins; require much less food than most breeds; lambs finish well on grass”

“Yn gyson yn dod ag efeilliaid, angen llai o fwyd na’r mwyafrif o fridiau ac mae’r wyn yn tewhau’n dda ar borfa”

Gareth Evans, Parcyrhos Flock

“These sheep have a lovely temperament, are easy to handle and look the part in the show ring”

“Mae gan y defaid yma natur hyfryd, maent yn hawdd eu trin ac maent yn edrych yn wych yn y cylch arddangos”

Heledd Jenkins, Young Handler

“They’re such calm sheep – handling them is easy”

“Mae nhw’n ddefaid llonydd - mae eu trin yn hawdd”

Nathan Mills, The Butchery, London

“Llanwenog that’s naturally reared is my go to for true lamb flavour & succulence; my customers always come back for more”

“Llanwenog sy’ wedi’i fagu’n naturiol yw fy newis cyntaf ar gyfer blas a thynerwch, mae fy nghwsmeriaid bob tro eisiau mwy”

Notice board

19/5/15

Latest show results

Spring Festival 17 May - see Show results page

23/1/15

Spring Flock Visit - THIS Sunday 24th May 2015

This is one for your diary. Celebrating 10 yrs since our last visit, Maurice & Margaret Brain, have kindly invited us to the Whiteparish Flock (211) near Salisbury (10.30 for 11 start, lunch included).

15/10/14

Ear tag letter for 2015 is W


News

27/4/15

Ark magazine media coverage

Nice publicity for the Llanwenog Bridgwater college collaberation.

Here

27/4/15

Llanwenog X bred lambs get thumbs up

Devon Xbred lambs

Farmers are always experimenting with different crosses. Here is a success story for a Llanwenog tup on X bred ewes.

More...

12/3/15

Bridgwater College Lambing Fun Day 2015

Lamb Sunday 2015

Llanwenogs feature prominently at this annual event.

More...

© 2013 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
The Secretary, Emily Addis, Preswylfa, Dihewyd Lampeter, SA48 7PN Tel: 01570 471777

Go to top