a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

If you’re looking for a Native breed which is versatile, productive, economic and produces exceptional meat – the Llanwenog is a must.

Os ydych chi’n chwilio am frid cynhenid sydd yn amlbwrpas, yn gynhyrchiol, yn rhad i’w cadw ac yn cynhyrchu cig o’r safon uchaf yna’r ddafad Llanwenog yw’r ddafad ichi.

We are proud of the feedback we receive
Yr hyn a ddywedir wrthyn ni - mae pawb wrth eu boddau

Charles Horton, Commercial Farmer

“Consistently have twins; require much less food than most breeds; lambs finish well on grass”

“Yn gyson yn dod ag efeilliaid, angen llai o fwyd na’r mwyafrif o fridiau ac mae’r wyn yn tewhau’n dda ar borfa”

Gareth Evans, Parcyrhos Flock

“These sheep have a lovely temperament, are easy to handle and look the part in the show ring”

“Mae gan y defaid yma natur hyfryd, maent yn hawdd eu trin ac maent yn edrych yn wych yn y cylch arddangos”

Heledd Jenkins, Young Handler

“They’re such calm sheep – handling them is easy”

“Mae nhw’n ddefaid llonydd - mae eu trin yn hawdd”

Nathan Mills, The Butchery, London

“Llanwenog that’s naturally reared is my go to for true lamb flavour & succulence; my customers always come back for more”

“Llanwenog sy’ wedi’i fagu’n naturiol yw fy newis cyntaf ar gyfer blas a thynerwch, mae fy nghwsmeriaid bob tro eisiau mwy”

Notice board

23/1/15

Spring Flock Visit - Sunday 24th May 2015

This is one for your diary. Celebrating 10 yrs since our last visit, Maurice & Margaret Brain, have kindly invited us to the Whiteparish Flock (211) near Salisbury (Details to follow, lunch included).

13/11/14

Competition results

Details announced at AGM can be found here

15/10/14

Ear tag letter for 2015 is W


News

12/3/15

Bridgwater College Lambing Fun Day 2015

Lamb Sunday 2015

Llanwenogs feature prominently at this annual event.

More...

5/2/15

Llanwenogs on Countryfile

The Baylham flock (239) featured in a piece focusing on a renewed threat of Blue Tongue disease.

More here

5/2/15

Trevor Kelland Memorial Bursary

Details of the 2015 Bridgwater college bursary have been announced.

More...

© 2013 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
The Secretary, Emily Addis, Preswylfa, Dihewyd Lampeter, SA48 7PN Tel: 01570 471777

Go to top