a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

If you’re looking for a Native breed which is versatile, productive, economic and produces exceptional meat – the Llanwenog is a must.

Os ydych chi’n chwilio am frid cynhenid sydd yn amlbwrpas, yn gynhyrchiol, yn rhad i’w cadw ac yn cynhyrchu cig o’r safon uchaf yna’r ddafad Llanwenog yw’r ddafad ichi.

We are proud of the feedback we receive
Yr hyn a ddywedir wrthyn ni - mae pawb wrth eu boddau

Charles Horton, Commercial Farmer

“Consistently have twins; require much less food than most breeds; lambs finish well on grass”

“Yn gyson yn dod ag efeilliaid, angen llai o fwyd na’r mwyafrif o fridiau ac mae’r wyn yn tewhau’n dda ar borfa”

Gareth Evans, Parcyrhos Flock

“These sheep have a lovely temperament, are easy to handle and look the part in the show ring”

“Mae gan y defaid yma natur hyfryd, maent yn hawdd eu trin ac maent yn edrych yn wych yn y cylch arddangos”

Heledd Jenkins, Young Handler

“They’re such calm sheep – handling them is easy”

“Mae nhw’n ddefaid llonydd - mae eu trin yn hawdd”

Nathan Mills, The Butchery, London

“Llanwenog that’s naturally reared is my go to for true lamb flavour & succulence; my customers always come back for more”

“Llanwenog sy’ wedi’i fagu’n naturiol yw fy newis cyntaf ar gyfer blas a thynerwch, mae fy nghwsmeriaid bob tro eisiau mwy”

Notice board

17/12/14

Treberfedd flock visit report

Jack Cockburn's dynamic farm and business enterprise formed the AGM flock visit in November. Full details here.

5/12/14

Latest Show Results

Royal Welsh Winter Fair

13/11/14

Competition results

Details announced at AGM can be found here

15/10/14

Ear tag letter for 2015 is W


News

5/12/14

ABC of farming
front cover abc sheep

A new beautifully illustrated book introducing farm animals to the younger reader

16/10/14

November Flock Visit

Treberfedd hobbit house

A chance to visit Treberfedd farm and find out all about their award winning hobbit homes ... as well as their stock.

More...

13/8/14

History of sheep farming
front cover conting sheep

This book celebrates the impact of sheep on the British countryside including a mention of the Llanwenog. Like the front cover?

© 2013 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
The Secretary, Emily Addis, Preswylfa, Dihewyd Lampeter, SA48 7PN Tel: 01570 471777

Go to top