a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

If you’re looking for a Native breed which is versatile, productive, economic and produces exceptional meat – the Llanwenog is a must.

Os ydych chi’n chwilio am frid cynhenid sydd yn amlbwrpas, yn gynhyrchiol, yn rhad i’w cadw ac yn cynhyrchu cig o’r safon uchaf yna’r ddafad Llanwenog yw’r ddafad ichi.

We are proud of the feedback we receive
Yr hyn a ddywedir wrthyn ni - mae pawb wrth eu boddau

Charles Horton, Commercial Farmer

“Consistently have twins; require much less food than most breeds; lambs finish well on grass”

“Yn gyson yn dod ag efeilliaid, angen llai o fwyd na’r mwyafrif o fridiau ac mae’r wyn yn tewhau’n dda ar borfa”

Gareth Evans, Parcyrhos Flock

“These sheep have a lovely temperament, are easy to handle and look the part in the show ring”

“Mae gan y defaid yma natur hyfryd, maent yn hawdd eu trin ac maent yn edrych yn wych yn y cylch arddangos”

Heledd Jenkins, Young Handler

“They’re such calm sheep – handling them is easy”

“Mae nhw’n ddefaid llonydd - mae eu trin yn hawdd”

Nathan Mills, The Butchery, London

“Llanwenog that’s naturally reared is my go to for true lamb flavour & succulence; my customers always come back for more”

“Llanwenog sy’ wedi’i fagu’n naturiol yw fy newis cyntaf ar gyfer blas a thynerwch, mae fy nghwsmeriaid bob tro eisiau mwy”

Notice board

13/11/14

Competition results

Details announced at AGM can be found here

13/11/14

Reminder:

Last calls for flock returns and subscriptions - please send £20 cheques to Treasurer

15/10/14

Ear tag letter for 2015 is W


News

16/10/14

November Flock Visit

Treberfedd hobbit house

A chance to visit Treberfedd farm and find out all about their award winning hobbit homes ... as well as their stock.

More...

13/8/14

History of sheep farming
front cover conting sheep

This book celebrates the impact of sheep on the British countryside including a mention of the Llanwenog. Like the front cover?

8/8/14

AGM & flock visit details

Sat 8 Nov will be a 2 site visit with the Cockburn Family, (flock 384) incl. Ty Glyn in Ciliau Aeron moving onto Treberfedd Farm in Dihewyd.

The AGM and dinner will be in the Grannell, Llanwnnen.

© 2013 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
The Secretary, Emily Addis, Preswylfa, Dihewyd Lampeter, SA48 7PN Tel: 01570 471777

Go to top