a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Contact us • Cysylltwch gyda ni

Llanwenog Sheep Society Secretary • Ysgrifenyddes Cymdeithas Defaid Llanwenog

Delyth Williams
Neuaddlwyd Uchaf
Ciliau Aeron
Aberaeron
Ceredigion SA48 7RE
Tel: 01545 570501

e-mail:secretary@llanwenog-sheep.co.uk

Area Representatives • Cynrychiolwyr Ardal

Steffan Davies - Bryndolau no.268 - Tel: 01267 781247
Carmarthenshire, Cardiff, Glamorgan, Pembrokeshire.

Ernie Lewis - Lonarth no.116 - Tel: 01545 570248
Ceredigion, Powys.

Mike Parry-Jones - Bryn Moel no. 406 - Tel: 01766 530874
Gwynedd, Wrexham, Denbighshire, Shropshire, Cheshire.

David Henson - Bradden no.226 - Tel: 01327 861061
Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire, Hertfordshire, Northamptonshire, Warwickshire, Bedfordshire, Cambridgeshire and Essex.

Maggie Wilson - Pessall no.282 - Tel: 01283 761366
Derbyshire, Leicestershire, Rutland, Staffordshire, Norfolk, Suffolk, Lincolnshire and Nottinghamshire.

Margaret Brain - Whiteparish no.211 - Tel: 01794 884355
Wiltshire, Hampshire, Surrey, Kent & Isle of Wight.

Lawrence Jones - Blackhall no.380 - Tel: 01837 840714
Cornwall, Dorset, Devon, Somerset, Isles of Scilly & Avon.

TBA
Cumbria, Durham, Lancashire, Yorkshire, Northumberland and Humberside.

Sue Money-Kyrle - Ruardean no.348 - Tel: 01594 543333
Herefordshire, Worcestershire, Monmouthshire & Gloucestershire.

For members wishing to submit information to the Secretary (flock returns, registration forms, enter competitions etc) application forms can be found here
Ar gyfer aelodau sydd angen trosglwyddo gwybodaeth i’r ysgrifenyddes, gellir dod o hyd i’r ffurflenni yma

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top