a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Join us • Ymunwch gyda ni

Pretty ewe

For more information contact:
Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda:

The Secretary • Ysgrifenyddes

Delyth Williams
Neuaddlwyd Uchaf
Ciliau Aeron
Aberaeron
Ceredigion SA48 7RE
Tel: 01545 570501

email:secretary@llanwenog-sheep.co.uk


Please download, print and complete the form you require.
Gallwch lawrlwytho, argraffu a llenwi’r ffuflen sydd angen

Membership Form / Furflen aelodaeth

Flock Registration Form / Ffurflen cofrestru praidd newydd

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top