a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Llanwenog breed standard

Type of Excellence

Head
 • Fine and hornless
 • Black and free from speckles
 • A small tuft of wool on forehead
 • At times, this tuft extends in a thin line to join neck wool immediately in front of ears, but a distinct break is preferable
Ears
 • Short and thin, set at elevated angle of about 20 degrees
 • Distance between ears comparatively narrow
Body
 • Compact with a fairly short neck, well sprung ribs, strong loin and full thighs
 • Standing squarely on legs
Legs
 • Black and free from speckles
 • No wool below knees and hocks
Wool
 • Rather short, dense and of fine texture, free from kemp and black fibres (broglo)
 • Weight of fleece 2 – 2.5 kg
Tail
 • Docked, in line with the minimum length specified in current Animal welfare regulations

Rhagoriaethau

Pen
 • Main a di-gyrn
 • Du, heb unrhyw frychau
 • Twffyn bach o wlân ar y talcen
 • Weithiau, bydd y twffyn hwn yn estyn mewn llinell denau i ymuno â gwlân y gwddf yn union o flaen y clustiau, ond toriad amlwg sydd orau
Clustiau
 • Byr a thenau, ar ongl uchel o tua ugain (20) gradd. Mae’r pellter rhwng y clustiau’n gymharol gul
Corff
 • Cryno â gwddf gweddol fyr, asennau da, ystlys gadarn a morddwydydd llawn
 • Mae’n sefyll yn sgwâr ar y coesau
Coesau
 • Du, heb unrhyw frychau
 • Dim gwlân islaw’r pengliniau a’r garrau
Gwlân
 • Eithaf byr a thrwchus, â gwead cain, heb rawn a ffibrau duon
 • Pwysau’r cnu – dau i ddau a hanner kilogram (2-2½ kilogram)
Cynffon
 • Wedi’i thorri, yn unol â’r isafswm hyd a bennir yn y Rheoliadau Lles Anifeiliaid cyfredol

News

20/4/17

Bridgwater College Lambing Fun Day 2017

Fun Day lambing pens

The annual event which hightlights the start of Spring!

More...

2/3/17

Llanwenogs in the South West 2016

Llanwenog_support_group_newstand_2013

The South West region has a cluster of dedicated and active Llanwenog Breeders. The following report summarises some of the highlights of the past year .

More...

22/10/16

Flock visit - 5th November 2016, Newgate flock

One of the hightlights of the AGM weekend is the flock visit. (write up here) This year, we will be visiting Philip and Hilary Thornely's flock near Aberaeron. They breed Llanwenog pure and crossed with the Roussin. They have also been breeding Lleyn sheep for the past 20 years and are interested in comparing the performance of these two maternal breeds.

More...

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top