a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

What makes Llanwenog special?


Beth sydd yn arbennig am y ddafad?

Economic

Ewes are medium sized (c60kg) so they won’t eat you out of house and home, they’re prolific (the norm is to have twins), long lived with notably good teeth, lambs grade very well, pure or cross bred.

Gwerth am arian

Mamogiaid o faint canolig (tua 60kg) ac felly ni fyddant yn gor-fwyta. Maent yn epiliog (y norm yw cael gefeilliaid ) yn byw’n hi rag iddynt ddannedd da, mae’r wyn yn graddio’n dda iawn, yn bur neu wedi’u croesi

LLanwenog Ewes with Lambs in field

Easy to Manage

They are remarkably docile and lack wanderlust – making stock tasks significantly easier for both the novice and commercial shepherd. Having narrow heads makes lambing easier and ewes are good milky mothers.

Hawdd eu trin

Maent yn ufudd ac nid oes iddynt ysfa i grwydro. Gwna hyn bob tasg yn haws i’r dechreuwyr a’r bugail profiadol fel ei gilydd. Mae eu pennau culion yn gwneud wyna’n haws ac mae’r mamogiaid yn llaethog.

Excellent Quality Meat

For the commercially minded the breed produces a decent carcass - R/U grade 16-20kg from both pure and cross bred finished on forage. The added bonus is the quality of the meat - fine grained with great taste, it is favoured by chefs, traditional breed butchers and discerning customers.

Cig o’r safon uchaf

I’r rhai sydd am brynu a gwerthu, mae’r brid hwn yn cynhyrchu carcas safonol - gradd R/U 16-20kg gan ddefaid pur ac wedi’u croesi a orffennwyd ar borthiant. Mae safon y cig i’w ganmol – yn frau a blasus a werthfawrogir gan gogyddion, cigyddion a chwsmeriaid chwaethus fel ei gilydd.

LLanwenog Ewe with twins

and for those who care, they are exceptionally smart looking black & white sheep with an attractive fine head, small ears, clean legs, good wool and distinct intelligent character.

mae eu golwg yn eithriadol dda hefyd, yn ddefaid du a gwynion gyda phen golygus a main, clustiau bychain, coesau glân, gwlân da a chymeriad deallus.

Please click here to see a copy of our Leaflet.

Os gwelwch yn dda cliciwch yma i weld copi o'nflen taflen.

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top