GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Contact us • Cysylltwch gyda ni

Llanwenog Sheep Society Secretary • Ysgrifenyddes Cymdeithas Defaid Llanwenog

Delyth Williams
Neuaddlwyd Isaf
Ciliau Aeron
Aberaeron
Ceredigion SA48 7RE
Tel: 01545 570501

e-mail:[email protected]

Area Representatives • Cynrychiolwyr Ardal

Steffan Davies - Bryndolau no.268 - Tel: 01267 781 247
Carmarthenshire, Cardiff, Glamorgan, Pembrokeshire.

Ernie Lewis - Lonarth no.116 - Tel: 01545 570 248
Ceredigion, Powys.

Mike Parry-Jones - Bryn Moel no. 406 - Tel: 01766 530 874
Gwynedd, Wrexham, Denbighshire, Shropshire, Cheshire.

David Henson - Bradden no.226 - Tel: 01327 861 061
Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire, Hertfordshire, Northamptonshire, Warwickshire, Bedfordshire, Cambridgeshire and Essex.

Maggie Wilson - Pessall no.282 - Tel: 01283 761 366
Derbyshire, Leicestershire, Rutland, Staffordshire, Norfolk, Suffolk, Lincolnshire and Nottinghamshire.

Margaret Brain - Whiteparish no.211 - Tel: 01794 884 355
Wiltshire, Hampshire, Surrey, Kent & Isle of Wight.

Lawrence Jones - Blackhall no.380 - Tel: 01837 840 714
Cornwall, Dorset, Devon, Somerset, Isles of Scilly & Avon.

Linda Barnard - Welham no. 437  -  Tel:  01653 698 580
Cumbria, Durham, Lancashire, Yorkshire, Northumberland and Humberside.

Sue Money-Kyrle - Ruardean no.348 - Tel: 01594 54 3333
Herefordshire, Worcestershire, Monmouthshire & Gloucestershire.

 

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top