Stock For Sale

Diadell Gwynfaen / Gwynfaen Flock 381

Diadell Gwynfaen / Gwynfaen Flock 381

Quality stock always available / Stoc o safon uchel ar gael

Huw & Lynwen Jenkins
Llysfaen Uchaf
Llanwnnen
Lampeter SA48 7LF

Tel: 01570 434676 / 07837 264446

Visitors Welcome / Croeso i Ymwelwyr

Also Fencing Services available / Gwasanaeth Ffenso are gael