a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Calendar Order Form / Ffurflech Archebu Calendr

 

Flock Returns Form / Ffurflen Manylion y Ddiadell

Click Here - Gwasgwch Yma

 

Flock Visit and Dinner / Ymweliad Diadell a Cinio

 

Ram Registration Forms / Ffurflenni Cofrestru Hyrddod

Click Here - Gwasgwch Yma

Ewe Registration Forms / Ffurflenni Cofrestru Mamogiaid

Click Here - Gwasgwch Yma

Working Committee Re-Election Form / Ffurflen Ailethol Pwyllgor Gwaith

Click Here - Gwasgwch Yma

 

Society Competition Application Forms / Ffurflenni Cystadlaethau y Gymdeithas

Lambing Competition Entry Form - Ffurflen Gais Cystadleuaeth Wyna

Show Success Form - Ffurflen Gais Llwyddiant Arddangos Mewn Sioeau

Flock Competition Form - Ffurflen Cystadleuaeth Diadell

 

Show & Sale Entry Forms 

Ewe Entry Form - Ffurflen Gais Mamogiaid

Ram Entry Form - Ffurflen Gais Hwrddod

 

Privacy Policy

Click Here - Gwasgwch Yma

 

 

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top