a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Join us • Ymunwch gyda ni

Pretty ewe

 

Application for Membership / Cais am Aelodaeth

Membership Form - Ffurflen Aelodaeth

Information for New Members - Gwybodaeth i Aelodau Newydd

New Flock Registration Form - Ffurflen Cofrestru Diadell Newydd 

Rules to Register New Flock - Gwybodaeth ar Cofrestru Diadell Newydd

 

 

For more information contact:
Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda:

The Secretary • Ysgrifenyddes

Delyth Williams
Neuaddlwyd Isaf
Ciliau Aeron
Aberaeron
Ceredigion SA48 7RE
Tel: 01545 570501

email:[email protected]


 

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top