a sheep
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Llanwenog breed standard

Type of Excellence

Head
 • Fine and hornless
 • Black and free from speckles
 • A small tuft of wool on forehead
 • At times, this tuft extends in a thin line to join neck wool immediately in front of ears, but a distinct break is preferable
Ears
 • Short and thin, set at elevated angle of about 20 degrees
 • Distance between ears comparatively narrow
Body
 • Compact with a fairly short neck, well sprung ribs, strong loin and full thighs
 • Standing squarely on legs
Legs
 • Black and free from speckles
 • No wool below knees and hocks
Wool
 • Rather short, dense and of fine texture, free from kemp and black fibres (broglo)
 • Weight of fleece 2 – 2.5 kg
Tail
 • Docked, in line with the minimum length specified in current Animal welfare regulations

Rhagoriaethau

Pen
 • Main a di-gyrn
 • Du, heb unrhyw frychau
 • Twffyn bach o wlân ar y talcen
 • Weithiau, bydd y twffyn hwn yn estyn mewn llinell denau i ymuno â gwlân y gwddf yn union o flaen y clustiau, ond toriad amlwg sydd orau
Clustiau
 • Byr a thenau, ar ongl uchel o tua ugain (20) gradd. Mae’r pellter rhwng y clustiau’n gymharol gul
Corff
 • Cryno â gwddf gweddol fyr, asennau da, ystlys gadarn a morddwydydd llawn
 • Mae’n sefyll yn sgwâr ar y coesau
Coesau
 • Du, heb unrhyw frychau
 • Dim gwlân islaw’r pengliniau a’r garrau
Gwlân
 • Eithaf byr a thrwchus, â gwead cain, heb rawn a ffibrau duon
 • Pwysau’r cnu – dau i ddau a hanner kilogram (2-2½ kilogram)
Cynffon
 • Wedi’i thorri, yn unol â’r isafswm hyd a bennir yn y Rheoliadau Lles Anifeiliaid cyfredol

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top