branded clothing
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Merchandise • Nwyddau

Calendar

calendar 2014

Each year the Society produces a calendar featuring member's photos and key events in the year. These are normally available early November.

£6 each if collected at AGM
£7 each posted


Please send your cheque to the secretary

Payable to LLANWENOG SHEEP SOCIETY

,

Personalised Clothing • Dillad Personol

For those of you who wish to promote your flock at shows and events; a range of clothing carrying the new logo is now available thanks to Molly Watts (Moithan Flock). There are many styles of clothing in the range – available in most colours and sizes.

The list below is an indication of what is available.

Price includes embroidery (logo and personalised flock name) excl P&P. The standard design is an embroidered 3” square positioned on the left breast pocket area. However, the printers are very flexible and will do their best to accommodate individual requests.

merchandise logo Padded Body warmer (gilet) £25

Fleece Body warmer (gilet) £19

Hoodie £20

Polo shirt £15

Sweatshirt £16

Mistral reversal shower-proof jacket £30

To discuss your requirements, please contact Society Secretary secretary@llanwenog-sheep.co.uk Order form here


Ar gyfer y rhai ohonoch sy'n dymuno hyrwyddo eich diadell mewn sioeau a digwyddiadau, mae ystod o ddillad sy'n cario'r logo newydd bellach ar gael, diolch i Molly Watts ( diadell Moithan). Mae yna nifer o arddulliau o ddillad - ar gael yn y rhan fwyaf o liwiau a meintiau.

Mae'r rhestr isod yn rhoi amcan o'r hyn sydd ar gael.

Mae’r pris yn cynnwys brodwaith (logo ac enw'r diadell bersonol) heb gynnwys postio a phacio. Mae'r cynllun yn cynnwys brodio 3" sgwâr wedi ei leoli ar y boced fron chwith. Fodd bynnag, mae'r argraffwyr yn hyblyg iawn, a byddant yn gwneud eu gorau i ddarparu ar gyfer ceisiadau unigol.

t-shirt

'Gilet' cynhesu corff wedi padio £25

Cnu cynhesu corff £19

Hwdi £20

Crys polo £15

Crys chwys £16

Siaced atal cawod cildroadwy Mistral £30

I drafod eich gofynion, cysylltwch a Ysgrifennydd secretary@llanwenog-sheep.couk Order form yma

Merchandise List • Rhestr Nwyddau

bone china
ITEM ITEM PRICE
Cards Cardiau £1 or 3 for £2
Bookmark Nod Tudalen 50p
Keyring Cylch Allweddi £1.50
Pen Beiro £1.50
Clock: Lge, Med Cloc Mawr, Canolig £12, £10
Ruler 6", 12" Pren mesur 6", 12" £1, £2
Mirror Drych £1
Fridge Magnets Magnetau Oergell £1

Bone China • Llestri

bone china
ITEM ITEM £
Mug Mwg £6
Sugar Bowl Powlen Siwgr £6
Milk Jug Jwg Llaeth 1 Peint £13
Oatmeal Bowl Powlen blawd ceirch £9
8" Plate Plat 8" £10
11" Plate Plat 11" £12
Meat Platter Plat Cig £25
Tea Tidy Te daclus £3

Llanwenog Wool • Gwlan Llanwenog Pur

The Fleece and Fibre Sourcebook by Deborah Robson and Carol Ekarius (published by Storey Publishing)

“Llanwenog wool has a well-earned reputation among hand spinners as a soft, silky, shiny delight”

“Mae gwlan y ddafad Llanwenog yn feddal a disglair fel sidan ac yn ennill cymeradwiaeth llawer o nyddwyr llaw”

wool items
THE SOCIETY DOES NOT HOLD STOCK OF THESE ITEMS - examples are displayed on the show stand only.

A few members produce knitting wool and sheepskin rugs - please ask Secretary for details. Woven items may be available from specialist woollen mills.

ITEM ITEM PRICE
Knitting Wool Gwlan Gwau approx £3.20 per ball / y bel
Cot Blanket Blanced Cot £25
Single & Double Blanket/Throw Blanced Dwbl &Sengl Woollen mills or special orders
Sheepskin Croen Dafad £60

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top