branded clothing
ECONOMIC    •    EASY TO MANAGE    •    EXCELLENT QUALITY MEAT
GWERTH AM ARIAN   •   HAWDD EU TRIN   •    CIG O'R SAFON UCHAF

Merchandise

Each year the Society produces a calendar featuring member's photos and key events in the year. These are normally available early November.

£6 each if collected at AGM
£7 each posted

Please send your cheque to the secretary

Payable to LLANWENOG SHEEP SOCIETY

For those of you who wish to promote your flock at shows and events; a range of clothing carrying the logo is now available.

The list below is an indication of what is available.

Price includes embroidery (logo and personalised flock name) excl P&P. The standard design is on the left breast pocket area. However, the printers are very flexible and will do their best to accommodate individual requests.

merchandise logo

 

To discuss your requirements, please contact Society Secretary [email protected] Order form here


 Ar gyfer y rhai ohonoch sy'n dymuno hyrwyddo eich diadell mewn sioeau a digwyddiadau, mae ystod o ddillad sy'n cario'r logo gael, 

Mae'r rhestr isod yn rhoi amcan o'r hyn sydd ar gael.

Mae’r pris yn cynnwys brodwaith (logo ac enw'r diadell bersonol) heb gynnwys postio a phacio. Mae'r cynllun ar y boced fron chwith. Fodd bynnag, mae'r argraffwyr yn hyblyg iawn, a byddant yn gwneud eu gorau i ddarparu ar gyfer ceisiadau unigol.

t-shirt

 

I drafod eich gofynion, cysylltwch a Ysgrifennydd [email protected] Ffurflen archebu yma

© 2017 Llanwenog Sheep Society. All rights reserved.
Secretary, Delyth Williams, Neuaddlwyd Uchaf, Ciliau Aeron, Aberaeron, Ceredigion SA48 7RE Tel: 01545 570501

Go to top